ขั้นตอนการจองตั๋ว-VDO

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ และ VDO แนะนำการจองตั๋วรถทัวร์

VDO แสดงขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

 

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ Step By Step

เลือกจุดขึ้นรถลงรถ


 

เลือกเที่ยวรถเพื่อจองตั๋ว


เลือกที่นั่งว่างจองตั๋วรถทัวร์


กรอกข้อมูลผู้เดินทาง


เลือกรูปแบบการชำระค่าตั๋ว


ใบแจ้งจ่ายเงิน


*** ต้องชำระค่าตั๋วภายในวันที่กำหนด

*** เมื่อจ่ายเงินค่าตั๋วแล้ว ให้นำสลิปการจ่ายเงินมาขึ้นตั๋วจริง ที่จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋วก่อนรถออก 30 นาที