จองตั๋วรถทัวร์ “สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์”

สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (สหพันธ์ทัวร์) เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพ – ร้อยเอ็ด, กรุงเทพ – มุกดาหาร สามารถจองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์เส้นทางดังกล่าวผ่านเวบ ชำระค่าตั๋วที่ 7-eleven หรือ บัตรเครดิต

จองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ต้องทำอย่างไร ?

1. ดำเนินการจองตั๋วรถทัวร์สหพันธ์จนเสร็จสิ้น # ดูขั้นตอนการจองตั๋ว # จองตั๋ว-ที่นี่
2. จ่ายเงินค่าตั๋ว (7-eleven หรือ บัตรเครดิต) ต้องจ่ายเงินก่อนเวลาที่กำหนด ไม่นั้นรายการจองจะถูกยกเลิก
3. เดินทาง โดยนำหลักฐานการจ่ายเงินมารับตั๋วจริงที่จุดรับตั๋ว บ.สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ ก่อนรถออก 30 นาที

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ตารางเดินรถ เส้นทางที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

กรุงเทพฯ – นาคู
กรุงเทพฯ – มุกดาหาร
กรุงเทพฯ – ร่องคำ – กุฉิ
กรุงเทพฯ – ร้อยเอ็ด
มุกดาหาร – กรุงเทพฯ
ร้อยเอ็ด – กรุงเทพฯ

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทรรถทัวร์สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์

บขส. จ.มุกดาหาร โทร. 0-4261-5427,0-4263-1306
บขส. จ.ร้อยเอ็ด     โทร. 0-4351-4569,0-4351-2500
กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น 3 ช่องหมายเลข 21, 22, 36, 37 โทร. 0-2936-0864
สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ (ซอยวิภาวดี 17) โทร. 0-2537-8218

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *