สุวรรณนทีขนส่ง | จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – ชุมพร

บริษัท สุวรรณนทีขนส่ง รถทัวร์ กรุงเทพ – ชุมพร (ไปกลับ) ได้เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทาง กทม – ชุมพร หลังสวน ละแม ปฐมพร โดยการจองตั๋วผ่านเว็บ จองตั๋วรถทัวร์7.com เลือกจ่ายค่าตั๋วได้ระหว่าง 7 Eleven หรือ บัตรเครดิต

เกี่ยวกับบริษัท สุวรรณนทีขนส่ง กทม – ชุมพร ที่ตั้ง : 45 ม.7 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม โทรศัพท์ : 0-2894-6066-7,0-3426-2265-7

{จองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ตารางเดินรถ เช็คด้านล่างเลยครับ }

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

เส้นทางเดินรถ สุวรรณนทีขนส่ง ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

  • สาย 990 กรุงเทพฯ – ชุมพร
  • สาย 89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
  • สาย 89 กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
  • สาย 89 กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
  • สาย 89 กรุงเทพฯ-ละแม
  • สาย 89 กรุงเทพฯ-หลังสวน
  • สาย 89 กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม
  • มีทั้งเที่ยว – ไปกลับ

ดูขั้นตอนการจองตั๋ว # เมื่อจ่ายค่าตั๋วแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินมาขึ้นตั๋วจริงที่จุดรับตั๋วดังนี้

จุดรับตั๋ว เบอร์โทร สุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ – ชุมพร

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี สายใต้ใหม่) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066

สถานีขนส่งผู้โดยสารปฐมพร(ขนส่ง จ.ชุมพร) จุดจำหน่ายตั๋วสุวรรณนทีขนส่ง สถานีขนส่งจังหวัดชุมพร

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-7754-5151

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม)
สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535

มาดูเที่ยวรถ ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว เวลารถออกคร่าวๆ ที่ค้นหาจากระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ชุมพร

เที่ยวไป:
จาก กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ] ถึง ชุมพร [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) ]
วันรถออก เสาร์, 08 เมษายน 2560
 

เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 34 328 09:00 09:00 น. 15:30 น.
กรุงเทพฯชุมพร-หลังสวน สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 34 328 12:00 12:00 น. 18:30 น.
กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 20:00 20:00 น. 02:30 น. (9 เม.ย.)
กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 21:00 21:00 น. 03:30 น. (9 เม.ย.)
กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 21:00 21:00 น. 03:30 น. (9 เม.ย.)
กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 22:00 22:00 น. 04:30 น. (9 เม.ย.)
กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม สุวรรณนทีขนส่ง วีไอพี 32 32 382 22:00 22:00 น. 04:30 น. (9 เม.ย.)
09 เมษายน 2560 >>
เที่ยวกลับ:
จาก ชุมพร [ สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) ] ถึง กรุงเทพมหานคร [ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ]
วันรถออก อาทิตย์, 09 เมษายน 2560
 

เลือก
เส้นทาง
ผู้ให้บริการ
มาตรฐานรถ
จำนวน
ที่นั่ง
ราคา
เวลารถออก
ต้นทาง
รถออกจาก
จุดขึ้นรถ
ถึงปลายทาง
โดยประมาณ
ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 07:50 10:00 น. 16:20 น.
ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 07:50 10:00 น. 16:20 น.
หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 12:20 14:00 น. 20:30 น.
สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ สุวรรณนทีขนส่ง ป.1 36 328 21:00 22:00 น. 04:30 น. (10 เม.ย.)
<< 08 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 >>

รูปแสดงเที่ยวรถ กรุงเทพ – ชุมพร บริษัท สุวรรณนทีขนส่ง ในระบบออนไลน์

สุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ - ชุมพร
สุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ – ชุมพร
สุวรรณนทีขนส่ง ชุมพร - กรุงเทพ
สุวรรณนทีขนส่ง ชุมพร – กรุงเทพร

เที่ยวรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ เช็คแบบ Real Time ที่เมนู ค้นหาเที่ยวรถครับ

จุดขึ้นรถ จุดลงรถ เส้นทางรถทัวร์ผ่าน กรุงเทพ – ชุมพร บ.สุวรรณนทีขนส่ง หลังสวน ละแม ปฐมพร

เส้นทางรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่ง : กรุงเทพฯ-ชุมพร

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) 6 ชั่วโมง  30 นาที

เส้นทางสุวรรณนที : กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร) 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) 8 ชั่วโมง

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร จุดจอดสี่แยกปฐมพร 6 ชั่วโมง  30 นาที
3 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) 8 ชั่วโมง
4 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.ละแม) 8 ชั่วโมง  30 นาที

เส้นทาง : กรุงเทพฯ-หลังสวน

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 ชุมพร สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง ( อ.หลังสวน) 8 ชั่วโมง

ใครจะเดินทางด้วยรถทัวร์ กรุงเทพ ไปจังหวัด ชุมพร ไม่ว่าจะเป็นหลังสวน ละแม ปฐมพร สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ บริษัท สุวรรณนทีขนส่ง ออนไลน์ 24 ชม. ผ่านเว็บ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และจองตั๋วเลือกที่นั่งได้เอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *