เบอร์โทร-จุดรับตั๋ว

** เบอร์โทรแอร์ชัยภูมิจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

แอร์ชัยภูมิ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29
โทร 0-2936-0039
บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัดบริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด
โทร 0-4481-1556
จุดจอด ต.บ้านค่ายจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-0490
จุดจอด ต.โนนจานจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4489-0678
จุดจอด ต.ละหานจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 064-5277998
จุดจอด อ.จตุรัสจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4484-0489
จุดจอด ต.หนองบัวโคกจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 0-4480-2101
จุดจอดด่านขุนทดจุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ
โทร 044-389460

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่