กรุงเทพ-ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิ . กรุงเทพ-ชัยภูมิ

แอร์ชัยภูมิ เส้นทาง กรุงเทพ-ชัยภูมิ ผ่านจุดจอดรถทัวร์ดังนี้

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • จุดจอดวังน้อย
 • จุดจอดมวกเหล็ก
 • จุดจอดปากช่อง
 • จุดจอด อ.สีคิ้ว
 • จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
 • จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
 • จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
 • จุดจอด ต.ละหาน
 • จุดจอด ต.โนนจาน
 • จุดจอด ต.บ้านค่าย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่