ตัวแทนจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิผ่านเว็บไซต์

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

แอร์ชัยภูมิ

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด ให้บริการเที่ยวรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ หมอชิต2 ไป จังหวัด ชัยภูมิ และ ชัยภูมิ กลับ กรุงเทพ ด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ และยังสามารถจองตั๋วรถทัวร์ชัยภูมิทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้ 24 ชม.

เส้นทางเดินรถ

กรุงเทพ-ชัยภูมิ

 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • จุดจอดวังน้อย
 • จุดจอดมวกเหล็ก
 • จุดจอดปากช่อง
 • จุดจอด อ.สีคิ้ว
 • จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
 • จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
 • จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
 • จุดจอด ต.ละหาน
 • จุดจอด ต.โนนจาน
 • จุดจอด ต.บ้านค่าย
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร

ชัยภูมิ-กรุงเทพ

 • จุดจอด สนง.แอร์ชัยภูมิ ถนนพรหมาวาสวิหาร
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ
 • จุดจอด ต.บ้านค่าย
 • จุดจอด ต.โนนจาน
 • จุดจอด ต.ละหาน
 • จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)
 • จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)
 • จุดจอดด่านขุนทด (ตรงข้าม รพ. ด่านขุนทด)
 • จุดจอด อ.สีคิ้ว
 • จุดจอดปากช่อง
 • จุดจอดมวกเหล็ก
 • โรงพยาบาลค่ายอดิศร สระบุรี
 • สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สระบุรี
 • จุดจอดวังน้อย
 • ประตูน้ำพระอินทร์ราชา
 • จุดจอดนวนคร
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
 • จุดจอดท่ารถตู้รังสิต (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต )
 • กรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต2)

เบอร์โทรและจุดออกตั๋ว

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2)

ชั้น 3 ช่องหมายเลข 29

0-2936-0039

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

บริษัท แอร์ชัยภูมิ จำกัด

0-4481-1556

จุดจอด ต.บ้านค่าย

จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

0-4480-0490

จุดจอด ต.โนนจาน

จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

0-4489-0678

จุดจอด ต.ละหาน

จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

064-5277998

จุดจอด อ.จัตุรัส

จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

0-4484-0489

จุดจอด ต.หนองบัวโคก

จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

0-4480-2101

จุดจอดด่านขุนทด

จุดจำหน่ายตั๋วแอร์ชัยภูมิ

044-389460

ตัวอย่างเที่ยวรถ แอร์ชัยภูมิ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วออนไลน์เมื่อปี 2566

แอปจองตั๋วรถทัวร์